Problemutredning med NW


precis som det låter så försöker vi bygga självförtroende bland annat hos hund och förare genom nosework som sedan ska skapa en trygg relation som i sin tur ger redskap att använda i jobbiga situationer exempelvis.


Vi börjar från början och för att du och din hund ska känna er trygga så gör vi det på det vis som passar er bäst. Att utreda och lösa ett problem går inte över en natt. Det tar tid,tålamod,respekt,förståelse och kärlek. Men vi måste börja någonstans och sedan jobba oss vidare mot målet. Vi jobbar med strategier,förmågor och skapar utifrån våra förutsättningar en härlig stund för både hund och människa.


  • Vi träffas och börjar en utredning
  • Vi gör en analys av "problemet"
  • reflektioner
  • grovplan
  • träningsplan
  • övningsplan
  • reflektioner
  • Uppgifter och reflektioner för vidare träning


För frågor och bokning maila nwtassarna@gmail.com